Geestelijk verzorgers zijn in te schakelen voor mensen die het moeilijk hebben met verlies, afscheid, ziekte en het nemen van moeilijke beslissingen. Ook kan geestelijke zorg rust en perspectief bieden rond ingrijpende levensgebeurtenissen, bij existentiële eenzaamheid, vragen van schuld en schaamte, een identiteitscrisis of andere vormen van lijden.

Verwijscriteria zijn te vinden in het handvat voor verwijzers.

Geestelijke zorg voor mensen thuis is een nieuw fenomeen. Deze zorg is sinds 2019 zonder kosten toegankelijk voor iedereen van 50 jaar en ouder, en voor palliatieve patiënten en hun naasten (ongeacht de leeftijd van deze patiënten).

Verhalen

Header cp contact
Praten over levensvragen
Jannie Oskam, auteur van het boek ‘Tussenland. Over leven met de dood in je schoenen’, is ongeneeslijk ziek en zegt over haar ervaring met geestelijke verzorging: “Het bijzondere voor mij was dat de geestelijk verzorger me hielp om vragen die bij mij speelden helder...
Header cp contact
Zingeving in de huisartsenpraktijk
Aandacht voor levensvragen is onderdeel van goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Caroline Thijssen, huisarts en palliatief kaderarts zegt hierover: “Aandacht voor levensvragen is essentieel omdat je zonder die aandacht niet de beste zorg kunt leveren als huisarts. Het geeft een ander perspectief op een vraag...
Header cp contact
Tijd om te leven. Ad
Ad is 67 jaar. Hij is sinds twee jaar gepensioneerd. De klap kwam hard aan toen hij hoorde dat hij uitgezaaide longkanker heeft. Hij was docent levensbeschouwing en daardoor altijd al bezig met zingeving. Ad verbaast zich soms over zijn persoonlijke, rustige beschouwing op...
Scroll naar top