ZINVOL is in september 2013 begonnen als  project binnen het netwerk palliatieve zorg onder de naam Steunpunt Zinvol. In die periode hebben we geestelijke zorg geboden aan thuiswonende mensen in de palliatieve fase in drie gemeenten. Vanaf 2017 uitgebreid naar alle gemeente in de regio Stadsgewest Breda. Sinds 2019 zijn we een centrum voor levensvragen voor alle mensen die thuis wonen.  Vanaf 2022 is het centrum geborgd in een onafhankelijke stichting.  

ZINVOL is een samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers en ondersteuners levensvragen (gespecialiseerde vrijwilligers). Geestelijk verzorgers zijn deskundig op het gebied van levensvragen, zingeving en ethiek, opgeleid op masterniveau (wo) en geregistreerd in het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers (SKGV).  Ondersteuners levensvragen zijn geschoold en gecertificeerd en worden begeleid door een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers en ondersteuners levensvragen van ZINVOL hebben zich gecommitteerd, volgen scholing en intervisie en ontmoeten elkaar regelmatig tijdens regionale bijeenkomsten. Onze ervaren mensen zijn deskundig, goed opgeleid en gewend om te praten over wat u diep vanbinnen bezighoudt en misschien niet gemakkelijk uitspreekt.

Klachten
Geestelijk verzorgers en ondersteuners zetten zich in om cliënten goed te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat uw ervaring niet overeenkomt met uw verwachting. Bespreek dit altijd eerst met de begeleidend geestelijk verzorger of ondersteuner. Kunt u het samen niet naar tevredenheid oplossen dan kunt u uw klacht melden via info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl. De klachtenprocedure vindt u hier.

Verhalen

sudoka
Een onmogelijke puzzel? Of toch niet.....
‘Hoeveel ballen houd ik in de lucht?’, vroeg ik me af na een kop koffie met mijn hartemaatje. Hij heeft net als ik een tijdje terug een hartinfarct doorgemaakt en vertelde hoe hij zijn proces beleeft. ‘Ik heb teveel ballen om in de lucht...
Header cp contact
Praten over levensvragen
Jannie Oskam, auteur van het boek ‘Tussenland. Over leven met de dood in je schoenen’, is ongeneeslijk ziek en zegt over haar ervaring met geestelijke verzorging: “Het bijzondere voor mij was dat de geestelijk verzorger me hielp om vragen die bij mij speelden helder...
Header cp contact
Zingeving in de huisartsenpraktijk
Aandacht voor levensvragen is onderdeel van goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Caroline Thijssen, huisarts en palliatief kaderarts zegt hierover: “Aandacht voor levensvragen is essentieel omdat je zonder die aandacht niet de beste zorg kunt leveren als huisarts. Het geeft een ander perspectief op een vraag...
Scroll naar boven