ZINVOL is in september 2013 begonnen als  project binnen het netwerk palliatieve zorg onder de naam Steunpunt Zinvol. In die periode hebben we geestelijke zorg geboden aan thuiswonende mensen in de palliatieve fase in drie gemeenten. Vanaf 2017 uitgebreid naar alle gemeente in de regio West-Brabant Oost. Sinds 2019 zijn we een centrum voor levensvragen voor alle mensen die thuis wonen.  Vanaf 2022 is het centrum geborgd in een onafhankelijke stichting.  

ZINVOL is een samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers en ondersteuners levensvragen (gespecialiseerde vrijwilligers). Geestelijk verzorgers zijn deskundig op het gebied van levensvragen, zingeving en ethiek, opgeleid op masterniveau (wo) en geregistreerd in het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers (SKGV).  Ondersteuners levensvragen zijn geschoold en gecertificeerd en worden begeleid door een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers en ondersteuners levensvragen van ZINVOL hebben zich gecommitteerd, volgen scholing en intervisie en ontmoeten elkaar regelmatig tijdens regionale bijeenkomsten. Onze ervaren mensen zijn deskundig, goed opgeleid en gewend om te praten over wat u diep vanbinnen bezighoudt en misschien niet gemakkelijk uitspreekt.

Klachten
Geestelijk verzorgers en ondersteuners zetten zich in om cliënten goed te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat uw ervaring niet overeenkomt met uw verwachting. Bespreek dit altijd eerst met de begeleidend geestelijk verzorger of ondersteuner. Kunt u het samen niet naar tevredenheid oplossen dan kunt u uw klacht melden via info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl. De klachtenprocedure vindt u hier.

Verhalen

bbad6d3d7ff9b218ab0ad557cbaf15a1
Samen
Regelmatig ben ik verrast als ik deelneem aan een MDO in de huisartsenzorg. De ontspannen sfeer, de goede voorbereiding van de deelnemers en vooral het respect naar patiënten en elkaar zijn een verademing. Vandaag is de groep voor dit MDO ouderenzorg behoorlijk groot: huisarts,...
praten
Praten over levensvragen
We krijgen allemaal te maken met veranderingen. Verlies van gezondheid, zorg en afscheid van een naaste, of ouder worden. Zulke veranderingen gaan gepaard met vragen over zingeving. Erover praten lucht op, geeft inzicht en draagt bij aan kwaliteit van leven
sudoku-g363000191_640
Een onmogelijke puzzel? Of toch niet.....
‘Hoeveel ballen houd ik in de lucht?’, vroeg ik me af na een kop koffie met mijn hartemaatje. Hij heeft net als ik een tijdje terug een hartinfarct doorgemaakt en vertelde hoe hij zijn proces beleeft. ‘Ik heb teveel ballen om in de lucht...
Scroll naar boven