ZINVOL is in september 2013 begonnen als tweejarig project onder de naam Steunpunt Zinvol. In die periode hebben we geestelijke zorg geboden aan thuiswonende mensen in de palliatieve fase in drie gemeenten. Vanaf 2017 uitgebreid naar alle gemeente in de regio Stadsgewest Breda. Sinds 2019 zijn we een centrum voor levensvragen voor alle thuiswonende mensen in de regio.

ZINVOL is een samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers en ondersteuners levensvragen (gespecialiseerde vrijwilligers). Geestelijk verzorgers zijn deskundig op het gebied van levensvragen, zingeving en ethiek, opgeleid op masterniveau (wo) en geregistreerd in het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers (SKGV).  Ondersteuners levensvragen zijn geschoold en gecertificeerd en worden begeleid door een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers en ondersteuners levensvragen van ZINVOL hebben zich gecommitteerd, volgen scholing en intervisie en ontmoeten elkaar regelmatig tijdens regionale bijeenkomsten.

Onze ervaren mensen zijn deskundig, goed opgeleid en gewend om te praten over wat u diep vanbinnen bezighoudt en misschien niet gemakkelijk uitspreekt.

Verhalen

Tijd om te leven. Ad
Tijd om te leven. Ad
Ad is 67 jaar. Hij is sinds twee jaar gepensioneerd. De klap kwam hard aan toen hij hoorde dat hij uitgezaaide longkanker heeft. Hij was docent levensbeschouwing en daardoor altijd al bezig met zingeving. Ad verbaast zich soms over zijn persoonlijke, rustige beschouwing op...
Geestelijk verzorger aan het woord
Geestelijk verzorger aan het woord
Geestelijk verzorger Jabin Schilling: ‘Oprechte aandacht kan helend werken’ Jabin Schilling ervaart dat hij veel mensen tot steun kan zijn. Door ruimte te geven aan gevoelens die hen overweldigen, aan gedachten die hen kwellen. “Dat iemand nabij wil zijn in het ervaren van je...
Vrijwilliger aan het woord
Vrijwilliger aan het woord
Vrijwilliger Nicolien van Roon: ‘Er zijn geen taboes’ “Is dat niet moeilijk en zwaar?”, krijgt vrijwilliger Nicolien van Roon vaak te horen als ze vertelt wat haar werk voor Zinvol inhoudt. Maar in de gesprekken is er ook ruimte voor humor en relativering. Bovendien:...
Scroll naar top