ZINVOL is in september 2013 begonnen als tweejarig project onder de naam Steunpunt Zinvol. In die periode hebben we geestelijke zorg geboden aan thuiswonende mensen in de palliatieve fase in drie gemeenten. Vanaf 2017 uitgebreid naar alle gemeente in de regio Stadsgewest Breda. Sinds 2019 zijn we een centrum voor levensvragen voor alle thuiswonende mensen in de regio.

ZINVOL is een samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers en ondersteuners levensvragen (gespecialiseerde vrijwilligers). Geestelijk verzorgers zijn deskundig op het gebied van levensvragen, zingeving en ethiek, opgeleid op masterniveau (wo) en geregistreerd in het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers (SKGV).  Ondersteuners levensvragen zijn geschoold en gecertificeerd en worden begeleid door een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers en ondersteuners levensvragen van ZINVOL hebben zich gecommitteerd, volgen scholing en intervisie en ontmoeten elkaar regelmatig tijdens regionale bijeenkomsten.

Onze ervaren mensen zijn deskundig, goed opgeleid en gewend om te praten over wat u diep vanbinnen bezighoudt en misschien niet gemakkelijk uitspreekt.

Verhalen

Praten over levensvragen
Praten over levensvragen
Jannie Oskam, auteur van het boek ‘Tussenland. Over leven met de dood in je schoenen’, is ongeneeslijk ziek en zegt over haar ervaring met geestelijke verzorging: “Het bijzondere voor mij was dat de geestelijk verzorger me hielp om vragen die bij mij speelden helder...
Zingeving in de huisartsenpraktijk
Zingeving in de huisartsenpraktijk
Aandacht voor levensvragen is onderdeel van goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Caroline Thijssen, huisarts en palliatief kaderarts zegt hierover: “Aandacht voor levensvragen is essentieel omdat je zonder die aandacht niet de beste zorg kunt leveren als huisarts. Het geeft een ander perspectief op een vraag...
Tijd om te leven. Ad
Tijd om te leven. Ad
Ad is 67 jaar. Hij is sinds twee jaar gepensioneerd. De klap kwam hard aan toen hij hoorde dat hij uitgezaaide longkanker heeft. Hij was docent levensbeschouwing en daardoor altijd al bezig met zingeving. Ad verbaast zich soms over zijn persoonlijke, rustige beschouwing op...
Scroll naar top