De stilte doorbreken

De stilte doorbreken

leven woorden geven

De stilte doorbreken

leven woorden geven

Een ander die hoort

Een ander die hoort

die luistert naar het leven

Een ander die hoort

die luistert naar het leven

Delen met elkaar

Delen met elkaar

onze levenstocht

Delen met elkaar

onze levenstocht

Thuiskomen

Thuiskomen

In je eigen leven

Thuiskomen

In je eigen leven

Ontmoeten

Ontmoeten

wie ziet mij

Ontmoeten

wie ziet mij

Aandacht, ruimte en steun bij uw levensvragen

Wanneer eenzaamheid u naar de keel grijpt of uw gezondheid achteruit gaat, wanneer verlies en verdriet u beheersen, wanneer u het gevoel hebt dat het fundament onder uw voeten wegzakt of dat het leven ‘voltooid’ is, dan kunnen vragen over de zin en betekenis van het leven u in beslag nemen. Deze vragen hebben te maken met de behoefte om het leven te reflecteren. Ze grijpen terug naar uw eigen levens en - inspiratiebronnen, uw levensbeschouwing. 

ZINVOL

biedt verwijzing naar professionals en vrijwilligers gespecialiseerd in begeleiding bij individuele zin en -levensvragen en biedt scholing en informatie. Daarnaast wil zij uitdragen dat geestelijke zorg en spiritualiteit horen bij het leven van alledag.

Agenda

 • vr1705 2019

  Regionaal overleg geestelijk verzorgers en vrijwilligers

   

   

  Steunpunt Zinvol wordt Zinvol, Centrum voor levensvragen. Een samenwerkingsinitiatief van en voor geestelijk verzorgers en vrijwilligers in de regio Stadsgewest Breda 
  Zinvol faciliteert geestelijke zorg in de 1e lijn, biedt scholing voor professionals en vrijwilligers, participeert in extern overleg zodat levensvragen en zingeving op de agenda blijven en is tevens een expertise centrum als het gaat over het organiseren van symposia.
  Welke ideeën en initiatieven leven er in de regio om geestelijke zorg in de 1e lijn de komende jaren handen en voeten te geven? Wat en wie is ervoor nodig? Welke initiatieven gaan we samen ontwikkelen en vorm  geven?

  De inspiratiebijeenkomst is bedoeld om elkaar te voeden, ideeën scherp te krijgen en concreet te maken.

  Datum  17 mei
  Locatie Het Klooster Breda, Schorsmolenstraat 13 Breda

  Programma

  11.45     Inloop

  12.00     Aftrap kerngroep Zinvol, Centrum voor Levensvragen

  12.30     Lunch

  13.00     Inventarisatie initiatieven

  13.30     Uitwerking initiatieven in groepjes

  14.30     Terugkoppeling, hoe nu verder

  15.00     Sluiting en groepsfoto

   

  Graag aanmelden i.v.m. lunch

   

Wie zijn wij?

Professioneel werkende geestelijke verzorgers en vrijwilligers
Lees meer

Wat doen wij?

Begeleiding bij levensvragen
Lees meer

Hoe kom ik in contact?

Telefonisch, per e-mail of via een verwijzer
Lees meer