Nieuws

Weg van eenzaamheid. Cursus voor 55 plussers die hun eigen eenzaamheid willen onderzoeken

maandag 6 jul 2020

Weg van eenzaamheid. Cursus voor 55 plussers die hun eigen eenzaamheid willen onderzoeken

In deze cursus onderzoeken we hoe ieders gevoelens van eenzaamheid samenhangen met levenservaringen en levensvragen. Van daaruit verkennen we hoe om te gaan met die gevoelens van eenzaamheid en een verbinding te maken met de gewenste situatie.

In een groep van maximaal 8 mensen komen we vijf keer samen. De cursus wordt gegeven door Chantal Kok-Schaap, geestelijk verzorger en coach.

Cursusdata: 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober.
Tijdstip: 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Locatie: Het Klooster Breda, Schormolenstraat 13, Breda (t.o. zorghotel Merlinde)

Programma

3 september:
Kennismaking en verkenning van ieders eenzaamheid, zowel de positieve als de negatieve kanten ervan.

17 september:
Onderzoeken hoe gevoelens van eenzaamheid samenhangen met zingevings – en levensvragen, persoonlijke geschiedenis, ervaringen en patronen. 

1 oktober:
Onderzoeken en benoemen van het verlangen: hoe zou jouw gewenste situatie er uitzien en welke interne of externe bronnen zou jij aan kunnen boren?

15 oktober:
Verbinding maken tussen het verlangen (de gewenste situatie) en het dagelijkse leven.

29 oktober:
Delen van inspiratie en bemoediging.

Contact en aanmelden
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via 06 516 38 345 of info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl

 

 Update corona

maandag 6 jul 2020

Update corona

Vanaf 1 juli is het weer verantwoord om waar het kan huisbezoeken af te leggen. Begeleiding via de telefoon is indien gewenst nog steeds mogelijk.

Als het virus zich opnieuw gaat verspreiden, zal uiteraard weer gekeken worden. 

Als u contact wenst, belt u met 06 516 38 345 

of het tijdelijk extra telefoonnummer 06 577 48 106


Wij zijn minstens bereikbaar van 9 tot 17 op werkdagen, daarbuiten mag u het ook proberen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken.

 

Meer informatieAdvies raad van ouderen-zingeving

donderdag 20 feb 2020

 

Het vierde advies dat het ministerie van VWS aan de Raad van Ouderen heeft gevraagd, gaat over zingeving. De vraag is hoe zingeving (levensvragen en ertoe doen) opgepakt kan worden en hoe dat eenzaamheid kan verminderen. VWS vroeg de Raad ‘Hoe maken we zingevingsvragen (en -activiteiten) laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?’
Adviesrapport november 2019Zin in geestelijke verzorging door Gaby jacobs

donderdag 20 feb 2020

 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek op 23 januari 2020.

Link naar de redeDirk de Wachter over zingeving

maandag 14 okt 2019Doorbraak: landelijke website overgeestelijke verzorging voor burgers en professionals

zondag 6 okt 2019

Vanaf 23 september  2019 is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk, in detentie of op uitzending. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger.

Tot nu toe was informatie over geestelijke verzorging alleen versnipperd beschikbaar en met name binnen instellingen aanwezig, zoals in een ziekenhuis of bij defensie. De nieuwe website brengt alle relevante informatie bij elkaar en helpt ook bestuurders en beleidsmakers aan de juiste informatie om geestelijke verzorging in hun organisatie en daarbuiten in te zetten.

De website is onderdeel van het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’ dat door de Haagse Stichting Deo Volente is geïnitieerd en met diverse partners is opgepakt. In een periode van vier jaar wordt ingezet op grotere bekendheid van geestelijke verzorging met diverse middelen. Doel is dat in 2022 geestelijke verzorging weer een meer vanzelfsprekend onderdeel is van ons samenleven en men bekend is met de begeleiding die mogelijk is voor mensen met levensvragen.

Lees voor meer informatie het persbericht.

 Steunpunt Zinvol wordt ZINVOL Centrum voor Levensvragen

donderdag 25 apr 2019

 

De jarenlange landelijke lobby naar structurele financiering van geestelijke zorg thuis heeft vruchten afgeworpen. Eerder dan verwacht heeft het ministerie VWS financiële middelen beschikbaar gesteld. Een nieuwe subsidieregeling maakt de bekostiging van geestelijk zorg in de thuissituatie mogelijk. Met de nieuwe subsidieregeling wordt de doelgroep uitgebreid naar mensen van 50 jaar en ouder met zingevingsvragen en existentiële eenzaamheid

Steunpunt Zinvol wordt Zinvol Centrum voor levensvragen
Naast individuele begeleiding, verzorgen wij scholingen aan zorgverleners en vrijwilligers en participeren in eerstelijn overleg zoals PaTz groepen en wijkteams. De ambitie is om uit te groeien tot een expertisecentrum in de regio Stadsgewest Breda