Nieuws

Mijn weg naar eenzaamheid. Cursus voor mensen van 50+ die hun eenzaamheid willen aanpakken

maandag 11 mei 2020I.v.m coronavirus is deze cursus voor onbepaalde tijd uitgesteld
Op een later tijdstip pakken we dit weer op

 

Doel van de cursus
onderzoeken hoe ieders eigen eenzaamheid samenhangt met levenservaringen en levensvragen en vandaaruit leren hoe met de eigen eenzaamheid om te kunnen gaan óf daarin veranderingen aan te brengen.

Programma van de cursus

  1. Bijeenkomst 1; Kennismaking en benoemen hoe de eigen eenzaamheid eruit ziet en wordt ervaren met zowel de positieve en de negatieve kanten ervan.
  2. Bijeenkomst 2: Onderzoeken waar eigen oorzaken liggen van deze eenzaamheid; welke zingeving – en levensvragen, welke persoonlijke geschiedenis, ervaringen, patronen of onmachtgevoelens dragen er toe bij dat jij deze situatie nog niet kunt accepteren of veranderen.
  3. Bijeenkomst 3: Onderzoeken en benoemen van het verlangen: hoe zou jouw gewenste situatie er zien en welke interne of externe bronnen zou jij aan kunnen boren?
  4. Bijeenkomst 4: Een gewenst en haalbaar doel uitwerken in hele concrete stappen.
  5. Bijeenkomst 5: Delen van resultaat en bemoediging.

Praktische zaken

Organisatie: ZINVOL Centrum voor levensvragen
Startdatum: mei 2020
Maximaal 8 personen 

Heeft u belangstelling, stuur een e-mail naar info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl  of via het contactformulierOpen podium ROeR 2020. Herinneren met je eigen gedicht, verhaal, muziek of kunstwerk

vrijdag 24 apr 2020

Open podium ROeR 2020. Herinneren met je eigen gedicht, verhaal, muziek of kunstwerk

Zet je gevoelens van verdriet en gemis om in een gedicht, schilderij of muziek

 Wat kunnen we doen en delen als persoonlijk contact niet (meer) mogelijk is? Hoe kunnen we ons verdriet en gemis naar buiten laten komen, zodat we van binnen niet nog meer verteerd worden dan nodig? Hoe gaan we om met onze ‘rouwe’ gevoelens?

 In een tijd als deze zijn we meer op onszelf aangewezen en verrichten we onze rouwarbeid vaker zonder een arm om onze schouder, een gezamenlijke kop koffie of de knuffel waar we zo naar verlangen. Wel kunnen we uiting geven aan onze diepste roerselen in woord, kleur, beeld of toon. Stichting ROeR nodigt je uit om dit eens te proberen, voor jezelf en misschien om het later te delen met anderen. Juist nu kan het uiten van rouwgevoelens een steun zijn om door te gaan. Geef jezelf een kans, verwonder je en verras anderen met je creativiteit: Troostgoed maken helpt echt!

 

Meer informatie ZINVOL ten tijde van corona: Begeleiding bij levensvragen blijft beschikbaar

donderdag 26 mrt 2020

ZINVOL ten tijde van corona: Begeleiding bij levensvragen blijft beschikbaar

 

Ook nu, ten tijde van het Coronavirus, zijn geestelijk verzorgers en gespecialiseerde vrijwilligers van ZINVOL bereid en beschikbaar om te luisteren naar de vragen die opkomen tijdens deze onzekere en moeilijke tijd en om deze vragen samen te verkennen. Wat roept deze situatie op aan gedachten en gevoelens? Wat kan helpen om deze tijd zo goed mogelijk door te komen? Hoe bewaar je of vind je rust nu er zoveel op je afkomt? Hoe en met wie kan je gevoelens van boosheid, angst en verdriet delen?

Doorgaans komen wij aan huis. Daar zijn we nu terughoudend in om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk in te dammen. Juist nu ieder van ons extra geconfronteerd wordt met de kwetsbaarheid en broosheid van het bestaan. Dat betekent niet dat er geen begeleiding mogelijk is. Waar mogelijk zal de begeleiding via de telefoon gebeuren, maar als de omstandigheden het toelaten komen we op huisbezoek.

Als u contact wenst, belt u met 06 516 38 345 

of het tijdelijk extra telefoonnummer 06 577 48 106


Wij zijn minstens bereikbaar van 9 tot 17 op werkdagen, daarbuiten mag u het ook proberen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken.

 

Meer informatieAdvies raad van ouderen-zingeving

donderdag 20 feb 2020

 

Het vierde advies dat het ministerie van VWS aan de Raad van Ouderen heeft gevraagd, gaat over zingeving. De vraag is hoe zingeving (levensvragen en ertoe doen) opgepakt kan worden en hoe dat eenzaamheid kan verminderen. VWS vroeg de Raad ‘Hoe maken we zingevingsvragen (en -activiteiten) laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?’
Adviesrapport november 2019Zin in geestelijke verzorging door Gaby jacobs

donderdag 20 feb 2020

 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek op 23 januari 2020.

Link naar de redeDirk de Wachter over zingeving

maandag 14 okt 2019Doorbraak: landelijke website overgeestelijke verzorging voor burgers en professionals

zondag 6 okt 2019

Vanaf 23 september is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk, in detentie of op uitzending. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger.

Tot nu toe was informatie over geestelijke verzorging alleen versnipperd beschikbaar en met name binnen instellingen aanwezig, zoals in een ziekenhuis of bij defensie. De nieuwe website brengt alle relevante informatie bij elkaar en helpt ook bestuurders en beleidsmakers aan de juiste informatie om geestelijke verzorging in hun organisatie en daarbuiten in te zetten.

De website is onderdeel van het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’ dat door de Haagse Stichting Deo Volente is geïnitieerd en met diverse partners is opgepakt. In een periode van vier jaar wordt ingezet op grotere bekendheid van geestelijke verzorging met diverse middelen. Doel is dat in 2022 geestelijke verzorging weer een meer vanzelfsprekend onderdeel is van ons samenleven en men bekend is met de begeleiding die mogelijk is voor mensen met levensvragen.

Lees voor meer informatie het persbericht.

 Steunpunt Zinvol wordt ZINVOL Centrum voor Levensvragen

donderdag 25 apr 2019

 

De jarenlange landelijke lobby naar structurele financiering van geestelijke zorg thuis heeft vruchten afgeworpen. Eerder dan verwacht heeft het ministerie VWS financiële middelen beschikbaar gesteld. Een nieuwe subsidieregeling maakt de bekostiging van geestelijk zorg in de thuissituatie mogelijk. Met de nieuwe subsidieregeling wordt de doelgroep uitgebreid naar mensen van 50 jaar en ouder met zingevingsvragen en existentiële eenzaamheid

Steunpunt Zinvol wordt Zinvol Centrum voor levensvragen
Naast individuele begeleiding, verzorgen wij scholingen aan zorgverleners en vrijwilligers en participeren in eerstelijn overleg zoals PaTz groepen en wijkteams. De ambitie is om uit te groeien tot een expertisecentrum in de regio Stadsgewest Breda

 Doorbraak voor financiering geestelijke zorg thuis

maandag 8 okt 2018

 

Persbericht VGVZ 8 oktober 2018

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven – kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (CDA, Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De injectie van 25 miljoen is een enorme doorbraak, aldus de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers VGVZ, die al jaren pleit voor vergoeding in de thuissituatie.

VGVZ-secretaris Guido Schürmann, geestelijk verzorger in het Haaglanden Medisch Centrum: "De behoefte aan geestelijke verzorging houdt niet op bij de drempel van een zorginstelling, zeker nu steeds meer mensen thuis ziek zijn, oud worden en sterven. Ook daar worstelen mensen met levensvragen: hoe leef je verder na een slechte diagnose? Wat maakt het leven nog de moeite waard als je oud wordt en behoeftig? Vragen waar iemand thuis lang niet altijd alleen of met zijn naasten uitkomt.”

Structureel borgen

De 25 miljoen wordt de komende twee jaar verspreid via de Netwerken Palliatieve Zorg. De Netwerken gaan nauw samenwerken met centra voor levensvragen, die met behulp van deze financiële injectie in steeds meer gemeenten/regio’s tot stand zullen komen. Vanuit die centra staan geestelijk verzorgers in direct contact met andere hulpverleners, zoals huisartsen, thuiszorg, welzijnswerk en vrijwilligers. Op verzoek van de VGVZ gaat het om een tijdelijke financieringsroute die nauwlettend wordt gemonitord door een platform, waarin veldpartijen als seniorenorganisaties en landelijke spelers op het gebied van palliatieve zorg zitten. Doel is dat er vanaf 2021 een stevige basis is om geestelijke verzorging in de thuissituatie structureel te borgen.

10 miljoen over 2018

In het regeerakkoord staat 35 miljoen voor geestelijke verzorging/levensbegeleiders gereserveerd. De brief geeft uitsluitsel over 25 miljoen voor de jaren 2019 (10 miljoen), 2020 (10 miljoen) en 2021 (5 miljoen structureel). De VGVZ is blij met de aanzienlijke investering, maar maakt zich wel zorgen over de 10 miljoen die in het regeerakkoord voor 2018 gereserveerd is en nu niet besteed lijkt te worden. Wij gaan daarover met het ministerie in gesprek.

Voor iedereen op elk moment in het leven

Het is essentieel dat geestelijke verzorging niet alleen beschikbaar is in de laatste levensfase. Het ministerie van VWS erkent dat gelukkig ook. Zingevingsvragen spelen namelijk op allerlei momenten als het alledaagse leven wordt doorkruist: zoals (chronische) ziekte, ouderdom, handicaps, verlies en rouw. Religie kan daarbij een rol spelen, maar dat hoeft niet. Geestelijke verzorging is voor iedereen toegankelijk.

Lees hier de kamerbriefOnline zelfstudie Dorst of doodsangst

woensdag 27 jun 2018

Universiteit voor Humanistiek en Hospice de Luwte hebben een online zelfstudie opgezet voor de methodiek 'Dorst of doodsangst? Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase'. Deze is gratis toegankelijk.
Meer lezen