Nieuws

Weg van eenzaamheid. Cursus voor 50 plussers die hun eigen eenzaamheid willen onderzoeken

Weg van eenzaamheid. Cursus voor 50 plussers die hun eigen eenzaamheid willen onderzoeken

In deze cursus onderzoeken we hoe ieders gevoelens van eenzaamheid samenhangen met levenservaringen en levensvragen. Van daaruit verkennen we hoe om te gaan met die gevoelens van eenzaamheid en een verbinding te maken met de gewenste situatie.

In een groep van max 8 deelnemers komen we vijf keer samen. De cursus wordt gegeven door Chantal Kok-Schaap, geestelijk verzorger en coach.

Programma

  • Kennismaking en verkenning van ieders eenzaamheid, zowel de positieve als de negatieve kanten ervan.
  • Onderzoeken hoe gevoelens van eenzaamheid samenhangen met zingevings en levensvragen, persoonlijke geschiedenis, ervaringen en patronen
    Onderzoeken en benoemen van het verlangen: hoe zou jouw gewenste situatie er uitzien en welke interne of externe bronnen zou jij aan kunnen boren?
  • Verbinding maken tussen het verlangen (de gewenste situatie) en het dagelijkse leven.
  • Delen van inspiratie en bemoediging.

Contact en aanmelden
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via 06 516 38 345 of info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl
Bij voldoende belangstelling organiseren we een cursus op locatieLocatie Breda. Verdiepingscursus In gesprek over eenzaamheid en levensvragen.

Locatie Breda. Verdiepingscursus In gesprek over eenzaamheid en levensvragen.

Eenzaamheid is een groot en bekend begrip in Nederland. Veel mensen voelen zich vaak eenzaam. Toch is het niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Tijdens de twee bijeenkomsten worden er handvatten aangereikt om eenzaamheid en zingeving bespreekbaar te maken. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus ‘Eenzaamheid signaleren en herkennen’.

“Samen gaan we het gesprek aan over het ervaren, herkennen en benoemen van eenzaamheid. We gaan werken met gesprekstools, rollenspellen en een sociale kaart. Dit doen we aan de hand van oefeningen. Zowel individueel als in de groep.”

Wat leveren de bijeenkomsten jou op?

  • Bewustwording van het eigen verhaal over zingeving en eenzaamheid.
  • Inzicht verkrijgen in de eigen mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij eenzaamheid.
  • Handvatten om levensvragen en eenzaamheid bespreekbaar te maken.
  • Informatie om te kunnen verwijzen naar zorgverleners voor hulpverlening en begeleiding.

Doelgroep
Vrijwilligers en beroepskrachten die werkzaam zijn in zorg en welzijn

Lesdatum   Maandag 16 november en 30 november 2020
Tijd             19.30 – 22.00 uur
Locatie       Ontmoetingscentrum De Sleutel, Vlierenbroek 10, 4822 XM Breda
Docent       Frank Vandendries, coach bij levensvragen

Contact en aanmelden
info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl
tel. 06 516 38 345Film over eenzaamheid van theater Hetsen en Visschers

Film over eenzaamheid van theater Hetsen en VisschersIn de week van de eenzaamheid heeft theater Hetsen en Visschers een interactief theater over dit thema gemaakt. Hiervan is een film gemaakt, die op Youtube staat. Wij willen jullie wijzen op de mogelijkheid om deze film met jullie groep (bewoners) te bekijken op een tijdstip wat jullie uitkomt. 

 Film Eenzaamheid

In deze film krijg je twee scènes te zien. De eerste scène gaat over een jongere vrouw en de tweede over een oudere man, beide voelen zich geregeld eenzaam.  De film is opgenomen door Omroep Drimmelen in de week ‘een tegen eenzaamheid’

De scenes van de situaties die erg herkenbaar zijn voor veel mensen en waar we dagelijks mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat je jezelf herkent omdat je ook gevoelens van eenzaamheid hebt, of omdat je het bij anderen bemerkt.

Na afloop van de scènes gaan de acteurs in gesprek met de aanwezigen om te zoeken naar verbeterpunten: hoe kun je met kleine aanpassingen grote veranderingen tot stand brengen.

De film nodigt uit om na het bekijken van 1 of 2 scenes met elkaar in gesprek te gaan.

 Voor wie is de film geschikt?

De film is interessant voor iedereen die op een of andere manier met het thema eenzaamheid te maken heeft. Van mensen die zich soms eenzaam voelen, vrijwilligers die bij de mensen thuis komen, activiteitengroepjes of beroepskrachten die te maken hebben met eenzame mensen. Zowel in een 1 op 1 situatie of in een groep.

 Wanneer kun je de film bekijken

De film is goed te gebruiken wanneer eenzaamheid of het zoeken naar ontmoeting, een thema is wat je graag wilt bespreken. Door de film wordt het gemakkelijker met elkaar hierover in gesprek te gaan.

 Hoe te gebruiken

Je kunt kiezen of je beide scenes af wilt spelen, of 1. Wanneer je ze beide afspeelt, is de speeltijd drie kwartier tot 1 uur. Na elke scène ga je met aanwezigen de film bespreken en hebt het er met elkaar over wat je herkent, en wat je eventueel anders zou kunnen doen. Er zijn begeleidende vragen gemaakt om het na gesprek hierover gemakkelijker te maken.Je kunt eventueel ook iemand van de werkgroep eenzaamheid vragen om het gesprek te begeleiden.

Te vinden via Omroep Drimmelen: https://www.youtube.com/watch?v=AI-XjiUq-6IUpdate corona

Update corona

Vanaf 1 juli is het weer verantwoord om waar het kan huisbezoeken af te leggen. Begeleiding via de telefoon is indien gewenst nog steeds mogelijk.

Als u contact wenst, belt u met 06 516 38 345 

of het tijdelijk extra telefoonnummer 06 577 48 106


Wij zijn minstens bereikbaar van 9 tot 17 op werkdagen, daarbuiten mag u het ook proberen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken.

 Advies raad van ouderen-zingeving

 

Het vierde advies dat het ministerie van VWS aan de Raad van Ouderen heeft gevraagd, gaat over zingeving. De vraag is hoe zingeving (levensvragen en ertoe doen) opgepakt kan worden en hoe dat eenzaamheid kan verminderen. VWS vroeg de Raad ‘Hoe maken we zingevingsvragen (en -activiteiten) laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?’
Adviesrapport november 2019Zin in geestelijke verzorging door Gaby jacobs

 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek op 23 januari 2020.

Link naar de redeDirk de Wachter over zingevingDoorbraak: landelijke website overgeestelijke verzorging voor burgers en professionals

Vanaf 23 september  2019 is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk, in detentie of op uitzending. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger.

Tot nu toe was informatie over geestelijke verzorging alleen versnipperd beschikbaar en met name binnen instellingen aanwezig, zoals in een ziekenhuis of bij defensie. De nieuwe website brengt alle relevante informatie bij elkaar en helpt ook bestuurders en beleidsmakers aan de juiste informatie om geestelijke verzorging in hun organisatie en daarbuiten in te zetten.

De website is onderdeel van het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’ dat door de Haagse Stichting Deo Volente is geïnitieerd en met diverse partners is opgepakt. In een periode van vier jaar wordt ingezet op grotere bekendheid van geestelijke verzorging met diverse middelen. Doel is dat in 2022 geestelijke verzorging weer een meer vanzelfsprekend onderdeel is van ons samenleven en men bekend is met de begeleiding die mogelijk is voor mensen met levensvragen.

Lees voor meer informatie het persbericht.

 Steunpunt Zinvol wordt ZINVOL Centrum voor Levensvragen

 

De jarenlange landelijke lobby naar structurele financiering van geestelijke zorg thuis heeft vruchten afgeworpen. Eerder dan verwacht heeft het ministerie VWS financiële middelen beschikbaar gesteld. Een nieuwe subsidieregeling maakt de bekostiging van geestelijk zorg in de thuissituatie mogelijk. Met de nieuwe subsidieregeling wordt de doelgroep uitgebreid naar mensen van 50 jaar en ouder met zingevingsvragen en existentiële eenzaamheid

Steunpunt Zinvol wordt Zinvol Centrum voor levensvragen
Naast individuele begeleiding, verzorgen wij scholingen aan zorgverleners en vrijwilligers en participeren in eerstelijn overleg zoals PaTz groepen en wijkteams. De ambitie is om uit te groeien tot een expertisecentrum in de regio Stadsgewest Breda