Over Zinvol+

Steun aan mensen met levensvragen

ZINVOL is in september 2013 begonnen als tweejarig project. In die periode hebben we geestelijke zorg geboden in drie gemeenten in onze regio, aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en thuis verblijven. 

Sinds 2016 is het steunpunt vast onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda. Het netwerk wil door geestelijke zorg steun bieden aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Of aan mensen die ouder zijn dan vijftig en behoefte hebben aan een gesprek over levensvragen. We verwijzen door naar geestelijk verzorgers en vrijwilligers, gespecialiseerd in geestelijke begeleiding bij individuele hulpvragen.

Eerstelijns geestelijke zorg – geestelijk zorg voor mensen die thuis verblijven – is sinds 2017 beschikbaar voor alle inwoners van het Stadsgewest Breda.

Het steunpunt wordt de komende jaren uitgebouwd tot  een centrum voor levensvragen