Onze werkwijze+

Samen met u

Denkt u dat wij van betekenis kunnen zijn? Dan brengt ZINVOL u in contact met een geestelijk verzorger. Die maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Aan de hand daarvan beslist de geestelijk verzorger samen met u of een vervolg gewenst is. Hij of zij beoordeelt ook wie de vervolggesprekken het beste kan voeren: een geestelijk verzorger of een vrijwilliger.

Wordt het een geestelijk verzorger? Dan heeft hij of zij doorgaans drie tot vijf gesprekken met u. Als u dit wilt, krijgt u daarna nog begeleiding door een vrijwilliger. Hij of zij voert maximaal acht gesprekken met u.

Ook is het mogelijk dat na de eerste kennismaking direct een vrijwilliger wordt ingezet. Hij of zij kan zo nodig terugvallen op een geestelijk verzorger.

Eerstelijnszorg

ZINVOL is er voor mensen die (nog) thuis wonen. Eerstelijns zorg heet dat ook wel. Instellingen zoals verpleeghuizen hebben vaak eigen geestelijk verzorgers en vrijwilligers.

Wij richten ons op twee doelgroepen:
- mensen die ongeneeslijk ziek zijn
- mensen van vijftig jaar en ouder
Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden.

Ons werkgebied is het Stadsgewest Breda (midden West-Brabant). Klik hier voor de gemeenten waar wij actief zijn.