Onze mensen+

Ervaren en betrokken

ZINVOL is een samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers en gespecialiseerde vrijwilligers.  Door hun opleiding en ervaring weten onze mensen veel over zingeving, identiteit en levensvragen. Ze zijn gewend om te praten over wat u diep vanbinnen bezighoudt en misschien niet gemakkelijk uitspreekt

Professional en vrijwilligers

ZINVOL brengt u in contact met professionele geestelijk verzorgers. Ze voldoen aan het beroepsprofiel van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ).
Ook werken ze volgens de Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase.

Onze vrijwilligers zijn geschoold en gecertificeerd. Ze hebben minimaal de Leerweg geestelijke begeleiding gevolgd die door ZINVOL wordt aangeboden.
Bovendien hebben ze ervaring in de palliatieve zorg: de ondersteuning van mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

Scholing en informatie

We bieden ook scholing en informatie. Daarnaast willen we uitdragen dat geestelijke zorg en spiritualiteit horen bij het leven van alledag.