Nieuws

Weg van eenzaamheid, locatie Breda. Cursus voor 50 plussers die hun eigen eenzaamheid willen onderzoeken

woensdag 2 sep 2020

Weg van eenzaamheid, locatie Breda. Cursus voor 50 plussers die hun eigen eenzaamheid willen onderzoeken

In deze cursus onderzoeken we hoe ieders gevoelens van eenzaamheid samenhangen met levenservaringen en levensvragen. Van daaruit verkennen we hoe om te gaan met die gevoelens van eenzaamheid en een verbinding te maken met de gewenste situatie.

In een groep van max 8 deelnemers komen we vijf keer samen. De cursus wordt gegeven door Chantal Kok-Schaap, geestelijk verzorger en coach.

Startdatum
15 oktober. Vervolgdata worden nog gepland

Tijdstip
14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur

Locatie
Het Klooster Breda, Schormolenstraat 13, Breda (t.o. zorghotel Merlinde)

Programma

 • Kennismaking en verkenning van ieders eenzaamheid, zowel de positieve als de negatieve kanten ervan.
 • Onderzoeken hoe gevoelens van eenzaamheid samenhangen met zingevings en levensvragen, persoonlijke geschiedenis, ervaringen en patronen
  Onderzoeken en benoemen van het verlangen: hoe zou jouw gewenste situatie er uitzien en welke interne of externe bronnen zou jij aan kunnen boren?
 • Verbinding maken tussen het verlangen (de gewenste situatie) en het dagelijkse leven.
 • Delen van inspiratie en bemoediging.

Contact en aanmelden
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via 06 516 38 345 of info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nlBasiscursus Eenzaamheid signaleren en herkennen. Breda

woensdag 2 sep 2020

Basiscursus Eenzaamheid signaleren en herkennen. Breda

Eenzaamheid is de laatste jaren steeds nadrukkelijker in de media. Wat wordt eigenlijk bedoeld met eenzaamheid? Wanneer voel je je eenzaam? Hoe kan je het herkennen? Kun je eenzaamheid bestrijden of oplossen?

“In twee bijeenkomsten werken we met persoonlijke opdrachten en gespreksvoeringen om jouw kennis rondom eenzaamheid uit te breiden. Zo krijg je meer bewustwording van eenzaamheid. Verder staan we stil bij de verschillende soorten eenzaamheid en de relatie tussen eenzaamheid, gezondheid, welzijn en zingeving.”

Wat leveren de bijeenkomsten jou op?

 • Het onderscheiden van de verschillende soorten eenzaamheid.
 • Het herkennen van en inzicht krijgen in levensvragen.
 • Herkennen van de relaties tussen eenzaamheid en de levensvragen.
 • Bewustwording van de eigen persoonlijke en professionele positie ten opzichte van eenzaamheid en zingeving.

Doelgroep
Vrijwilligers en beroepskrachten die werkzaam zijn in zorg en welzijn

Lesdatum   Woensdag 14 oktober en 28 oktober 2020
Tijd                19.30 – 22.00 uur
Locatie          Ontmoetingscentrum De Sleutel, Vlierenbroek 10, 4822 Breda

Docent       Frank Vandendries, coach bij levensvragen

Contact en aanmelden
info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl
tel. 06 516 38 345Weg van eenzaamheid, locatie Made. Cursus voor 50 plussers die hun eenzaamheid willen onderzoeken

dinsdag 1 sep 2020

Weg van eenzaamheid, locatie Made. Cursus voor 50 plussers die hun eenzaamheid willen onderzoeken

In deze cursus onderzoeken we hoe ieders gevoelens van eenzaamheid samenhangen met levenservaringen en levensvragen. Van daaruit verkennen we hoe om te gaan met die gevoelens van eenzaamheid en een verbinding te maken met de gewenste situatie. 

In een groep van max 8 deelnemers komen we vijf keer samen. De cursus wordt gegeven door Chantal Kok-Schaap, geestelijk verzorger en coach.

Cursusdata 
30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december, 8 januari

Tijdstip 
30 oktober en 27 november: 13.30 uur tot 16.00 uur 
13 november, 11 december, 8 januari: 10.00 uur tot 12.30 uur

Locatie
SWO, Gezondheidscentrum Het Vierendeel 6, Made (eerste verdieping)

Programma

 • Kennismaking en verkenning van ieders eenzaamheid, zowel de positieve als de negatieve kanten ervan.
 • Onderzoeken hoe gevoelens van eenzaamheid samenhangen met zingevings en levensvragen, persoonlijke geschiedenis, ervaringen en patronen
  Onderzoeken en benoemen van het verlangen: hoe zou jouw gewenste situatie er uitzien en welke interne of externe bronnen zou jij aan kunnen boren?
 • Verbinding maken tussen het verlangen (de gewenste situatie) en het dagelijkse leven.
 • Delen van inspiratie en bemoediging.

Contact en aanmelden
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via 06 516 38 345 of info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl

 Verdiepingscursus In gesprek over eenzaamheid en levensvragen. Made

dinsdag 1 sep 2020

Verdiepingscursus In gesprek over eenzaamheid en levensvragen. Made

Eenzaamheid is een groot en bekend begrip in Nederland. Veel mensen voelen zich vaak eenzaam. Toch is het niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Tijdens de twee bijeenkomsten worden er handvatten aangereikt om eenzaamheid en zingeving bespreekbaar te maken. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus ‘Eenzaamheid signaleren en herkennen’.

“Samen gaan we het gesprek aan over het ervaren, herkennen en benoemen van eenzaamheid. We gaan werken met gesprekstools, rollenspellen en een sociale kaart. Dit doen we aan de hand van oefeningen. Zowel individueel als in de groep.”

Wat leveren de bijeenkomsten jou op?

 • Bewustwording van het eigen verhaal over zingeving en eenzaamheid.
 • Inzicht verkrijgen in de eigen mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij eenzaamheid.
 • Handvatten om levensvragen en eenzaamheid bespreekbaar te maken.
 • Informatie om te kunnen verwijzen naar zorgverleners voor hulpverlening en begeleiding.

Doelgroep
Vrijwilligers en beroepskrachten die werkzaam zijn in zorg en welzijn

Lesdatum   Donderdag 26 november en 10 december 2020
Tijd             19.30 – 22.00 uur
Locatie       SWO, Het Vierendeel 6, Made
Docent       Frank Vandendries, coach bij levensvragen

Contact en aanmelden
info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl
tel. 06 516 38 345Basiscursus Eenzaamheid signaleren en herkennen. Made

dinsdag 1 sep 2020

Basiscursus Eenzaamheid signaleren en herkennen. Made

Eenzaamheid is de laatste jaren steeds nadrukkelijker in de media. Wat wordt eigenlijk bedoeld met eenzaamheid? Wanneer voel je je eenzaam? Hoe kan je het herkennen? Kun je eenzaamheid bestrijden of oplossen?

“In twee bijeenkomsten werken we met persoonlijke opdrachten en gespreksvoeringen om jouw kennis rondom eenzaamheid uit te breiden. Zo krijg je meer bewustwording van eenzaamheid. Verder staan we stil bij de verschillende soorten eenzaamheid en de relatie tussen eenzaamheid, gezondheid, welzijn en zingeving.”

Wat leveren de bijeenkomsten jou op?

 • Het onderscheiden van de verschillende soorten eenzaamheid.
 • Het herkennen van en inzicht krijgen in levensvragen.
 • Herkennen van de relaties tussen eenzaamheid en de levensvragen.
 • Bewustwording van de eigen persoonlijke en professionele positie ten opzichte van eenzaamheid en zingeving.

Doelgroep
Vrijwilligers en beroepskrachten die werkzaam zijn in zorg en welzijn

Lesdatum   Donderdag 29 oktober en 12 november 2020
Tijd             19.30 – 22.00 uur
Locatie       SWO, Het Vierendeel 6, Made
Docent       Frank Vandendries, coach bij levensvragen

Contact en aanmelden
info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl
tel. 06 516 38 345Verdiepingscursus In gesprek over eenzaamheid en levensvragen. Breda

dinsdag 1 sep 2020

Verdiepingscursus In gesprek over eenzaamheid en levensvragen. Breda

Eenzaamheid is een groot en bekend begrip in Nederland. Veel mensen voelen zich vaak eenzaam. Toch is het niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Tijdens de twee bijeenkomsten worden er handvatten aangereikt om eenzaamheid en zingeving bespreekbaar te maken. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus ‘Eenzaamheid signaleren en herkennen’.

“Samen gaan we het gesprek aan over het ervaren, herkennen en benoemen van eenzaamheid. We gaan werken met gesprekstools, rollenspellen en een sociale kaart. Dit doen we aan de hand van oefeningen. Zowel individueel als in de groep.”

Wat leveren de bijeenkomsten jou op?

 • Bewustwording van het eigen verhaal over zingeving en eenzaamheid.
 • Inzicht verkrijgen in de eigen mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij eenzaamheid.
 • Handvatten om levensvragen en eenzaamheid bespreekbaar te maken.
 • Informatie om te kunnen verwijzen naar zorgverleners voor hulpverlening en begeleiding.

Doelgroep
Vrijwilligers en beroepskrachten die werkzaam zijn in zorg en welzijn

Lesdatum   Maandag 16 november en 30 november 2020
Tijd             19.30 – 22.00 uur
Locatie       Ontmoetingscentrum De Sleutel, Vlierenbroek 10, 4822 XM Breda
Docent       Frank Vandendries, coach bij levensvragen

Contact en aanmelden
info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl
tel. 06 516 38 345Update corona

maandag 6 jul 2020

Update corona

Vanaf 1 juli is het weer verantwoord om waar het kan huisbezoeken af te leggen. Begeleiding via de telefoon is indien gewenst nog steeds mogelijk.

Als het virus zich opnieuw gaat verspreiden, zal uiteraard weer gekeken worden. 

Als u contact wenst, belt u met 06 516 38 345 

of het tijdelijk extra telefoonnummer 06 577 48 106


Wij zijn minstens bereikbaar van 9 tot 17 op werkdagen, daarbuiten mag u het ook proberen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken.

 

Meer informatieAdvies raad van ouderen-zingeving

donderdag 20 feb 2020

 

Het vierde advies dat het ministerie van VWS aan de Raad van Ouderen heeft gevraagd, gaat over zingeving. De vraag is hoe zingeving (levensvragen en ertoe doen) opgepakt kan worden en hoe dat eenzaamheid kan verminderen. VWS vroeg de Raad ‘Hoe maken we zingevingsvragen (en -activiteiten) laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?’
Adviesrapport november 2019Zin in geestelijke verzorging door Gaby jacobs

donderdag 20 feb 2020

 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek op 23 januari 2020.

Link naar de redeDirk de Wachter over zingeving

maandag 14 okt 2019